leer más
cerrar
El Parc dels Talls es troba al terme de Vilobí del Penedès, un petit poble de poc més de 1100 habitants i situat dins l’Alt Penedès, a cinc minuts de la capital comarcal.   Aquesta zona està formada per un conjunt de quatre llacs, anomenats tradicionalment com a “pèlags” i que van aparèixer després d’anys d’explotació del guix.

Segons documents històrics, el municipi de Vilobí del Penedès ha estat lligat a aquest tipus d’explotació des de l’alta edat medieval (segle XI), tot i que certs vestigis trobats s’emmarquen ben bé en l’època romana. Durant el segle XX la indústria del guix va créixer notablement, per la demanda creixent deguda a l’augment que experimentà el sector de la construcció. A la dècada dels anys seixanta, es fusionaren les dues principals empreses del poble elaboradores de guix i crearen la marca Vilobigyps S.A, que va estar en funcionament aproximadament uns vint anys, fins que el 1992 abandonà l’extracció de guix, en bona part degut a l’entrada d’aigua que es començava a produir en els forats generats. Al cap de poc temps, l’explotació a cel obert, de voladures i d’extracció de roca, havia originat els quatre “pèlags” i també els penya-segats on estan encabits, alguns amb més de vint-i-cinc metres de desnivell.
L’aparició dels “pèlags” de Vilobí ha estat un impacte ambiental positiu produït pels efectes de l’acció humana, doncs és regal que hem de saber apreciar i conservar. És per això que des que es va abandonar l’explotació de guix, l’Ajuntament de Vilobí ha vetllat pel manteniment i l’adequació de la zona per a que tots els vilobinencs poguem gaudir d’aquest espai únic i singular i també, evidenment, per a donar-lo a conèixer més enllà de la nostra comarca i captar l’interès d’excursionistes, geòlegs, ambientòlegs i turistes en general.